Étiquettes » Alesia

Opera

Opera është vepër komplekse muzikore skenike, e cila është paraqitur në periudhën e Barokut. Shumë historianë të muzikës fillimin e Barokut e lidhin me paraqitjen e operës ose në vitin kur lindi ajo – 1594. 196 mots de plus

Alesia

Roman research - en Francais

Something a bit different for this Thursday’s review. I’ve been tidying the bookshelves of my office and four of my research texts in particular caught my eye. 1 026 mots de plus

Book

ft. ALESIA

I purposefully look for not only songs I think are unique and fresh, but drastically different and thought provoking.

Like all of us, we have our moods and sometimes you want to chill, sometimes you want to rage. 41 mots de plus