Mots-clés » BTS

[Trans-BTS|AllMin] Bangtan's Lil Thingies 2

Translator : Jin Pro

T/N : Chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời mình mở máy ra và mình thấy rằng là mình có kha khá những drabbles nho nhỏ cần dịch, vậy nên mình quyết định sẽ gom chúng vào để trans cũng như update theo series mang tên Bangtan’s Lil Thingies này. 1 665 mots de plus

[BTS

[Video] BTS at the Youth Concert “On Dream School” [150519]

Engsub

Credits :

현대차 정몽구 재단

ENGSUB : bangtansubs

BTS

Going Crazy (Chapter 3)

Going Crazy (Chapter 3)

-Dewee’s-

Main Casts :

Jeon Jungkook (BTS Member)

Han Heejung (Author’s Original Character)

School life & Romance | Chapter | PG-15… 1 772 mots de plus

Bts