Mots-clés » BTS

[NC] BTS BEGINS + Music bank

các bạn đừng hiểu nhầm, NC không có ý gì đâu nó chỉ là new corner thôi… :)

hôm qua đã lỡ mất concert, tự nhủ hôm nay thể nào cũng phải lên xem phát thế nào rồi lại lỡ luôn… == quá buồn… đọc fanacc xem ảnh thôi tớ cũng thấy chấn động lắm rồi :< biết bao giờ mình mới được đứng thật gần để xem mấy đứa cơ chứ? 1 267 mots de plus

BTS

OrderUp for Steph! [VIDEO]

Have you ever wanted a burger that was fast, but didn’t taste like fast food?  Well, I know a place where you can get that burger…and some fries, a cookie and maybe even a beer.  602 mots de plus

Behind The Savor