Étiquettes » E. M. Cioran

“Về sự cô đơn cá nhân và hoàn vũ” – Emil Cioran

Emil Cioran (1911–1995) là triết gia và nhà văn người Rumani.

Về sự cô đơn cá nhân và hoàn vũ

Người ta có thể trải nghiệm sự cô đơn theo hai cách: bằng cách cảm thấy cô đơn trên thế giới hoặc bằng cách cảm nhận sự cô đơn của thế giới. 502 mots de plus

Thơ

Pledging Allegiance

When he wrote that “You side with life only when you utter – with all your heart – a banality,” E.M Cioran was not recommending the uttering of banalities. 195 mots de plus

Misc.

The Devil's Due

~ All Gall is Divided by E.M. Cioran ~

You can thank or blame the translator for the title. The French original didn’t work in English, so he borrowed the first line of Caesar’s… 529 mots de plus

Book Reviews

Funereal Debauch of the Mind*

In hopeless devotion to absurd dreams
I ceaselessly spin a thin web of words:
a hurdy-gurdy turns, a sound
ridiculous yet unnerving emerges;
as the wheel rubs against the strings… 509 mots de plus

Poem